ארבעה מפעלים יחלו בתהליך הבנייה במהלך שנת 2017

אדירם מתכת בע"מ
פאואר און גנרטורים
ראואל
הארזים ב"ש

למידע נוסף:
במהלך שנת 2018 יחלו המפעלים הבאים בתהליך בנייה:
אדירם מתכת בע"מ
פאואר און גנרטורים
ראואל
הארזים ב"ש

מפעלים אלה, המתמקדים בתחום המתכת,האלקטרוניקה והעץ צפויים לסיים את הבנייה במהלך שנת 2019 ויעסיקו למעלה מ 100 עובדים.

מנהלת נ.ע.ם מלווה ומסייעת בפתרונות לתהליך בניית המפעלים בכל הקשור לחיבור לתשתיות המים, החשמל, הניקוז, התנועה, השפכים, דרישות כ"א ולנושאים נוספים ככל שידרשו.
מנהלת נ.ע.ם מתקפת בימים אלה הנחיות מרחביות שיחייבו את היזמים בנ.ע.ם בנושאים שונים: גדרות, פינוי אשפה ומחזור, חומרי גמר, צבעי המפעל, תנועה – כניסות, יציאות ובנושאים נוספים.

השארת תגובה