ביצוע פרויקטים נוספים

הסתיימה כתיבת התכנית האסטרטגית והפרוגרמה לעוד כ – 2000 דונם עבור הפארק והחל תהליך ביצוע התב"ע בעלות של כ – 3 מלש"ח.

למידע נוסף:

החל תכנון תב"ע לעוד כ- 2,000 דונם עבור הפארק בעלות של כ- 3 מלש"ח – הנושא נמצא בוועדה המחוזית לבנייה ותכנון.
הסתיימה כתיבת התכנית האסטרטגית והפרוגרמה לתב"ע.
החל תכנון המפרידן מתחת/מעל כביש 25 בעלות של כ- 2 מלש"ח שיהווה את הכניסה והיציאה העיקריים של הפארק.

הסתיים תסריט דרך ע"י נתיבי ישראל, בהתאם לדרישות השונות.

תקצוב המפרידן בסך של כ- 60 מלש"ח התקבל במסגרת החלטת הממשלה לפיתוח הדרום למרחב שבין 7-40 ק"מ מגבול עזה.

השארת תגובה