דבר יושב ראש הדירקטוריון

 פארק תעשיות נ.ע.מ., בסיוע נמרץ של משרד הכלכלה, יצא זה מכבר לדרך חדשה על רקע העברת האחריות לניהול, שיווק ואכלוס הפארק לאחריותה הבלעדית של מנהלת פארק נ.ע.ם., מינוי מנכ"ל נמרץ, הקמתו המואצת של מפעל עוגן בדמותה של חברת טרה, המעסיק כבר כיום מאות עובדים והיערכות במסגרת שלב ב' לפיתוח 250 דונם נוספים במתחם הפארק.

מתוך הכרה בחשיבות הרבה שבהקמת מפעלים בתחומי הפארק לצמיחתו הכלכלית של אזורנו מנהלת פארק תעשיות נ.ע.ם. וכל ראשי הרשויות השותפות בה (נתיבות, שדרות, אופקים, מרחבים, שדות נגב) רואה עצמה מחוייבת לעשות כל אשר לאל ידה על מנת לסייע ליזמים ולמשקיעים המצויים בשלבי הקצאת קרקע שונים במלאכת הקמה של המפעלים במתחם הפארק כפרוייקט מחולל מפנה באזורנו. אנו רואים עצמנו מחוייבים להעניק את מלוא הסיוע לכ-20 מפעלים אשר כבר החליטו לעבור לנ.ע.ם. לקבלת האישורים וההטבות תוך פישוט הליכי הביורוקרטיה. הקמת האתר מהווה עבורנו אמצעי חשוב לחיזוק מערכת יחסי הגומלין בין התעשיינים למנהלת הפארק מתוך תקווה לשיתוף פעולה נמרץ לקידום הליכי ההקמה של המפעלים בפארק.

אין לי ספק שפארק תעשיות טומן בחובו פוטנציאל גדול בשל ייחודו כמרכז תעשייתי של אזור הנגב הצפוני ועל רקע היותו זמין לאכלוס וההשקעה הגדולה בתשתיות ופיתוח, עשויה לתרום רבות להגשמת ייעודו ליצירת מקורות תעסוקה חדשים לצעירי האזור.

אני משוכנע כי הקמת מסילת הרכבת באר-שבע-אשקלון-תל-אביב, כמו גם ההחלטה להקים מסוף מטענים בפאתי העיר נתיבות, אשר ייחברו את יישובי הנגב לנמלים ולמרכז הארץ עשויים לתרום רבות לצמיחת והתפתחות הפארק בשנים הקרובות ולהעניק לו יתרון יחסי ביכולת השינוע של סחורות, משאבים ועובדים בעתיד.

אני מודה לשר הכלכלה ולמנכ"ל משרדו, לכל עמיתיי ראשי הרשויות השותפים במנהלת על תרומתם החשובה לשיווק, פיתוח ואכלוס הפארק תוך מחוייבות לתושבי הנגב הצפוני כולו.

בכבוד רב,

יחיאל זוהר
ראש עיריית נתיבות
ויו"ר מנהלת פארק התעשיות נ.ע.ם.