דבר מנכ"ל נ.ע.מ

כאשר נכנסתי לתפקידי כמנכ"ל נ.ע.מ – פארק תעשיות הצגתי את חזון הפארק/החברה שאושר
ע"י הדירקטוריון המורכב מראשי הרשויות השותפות לפרויקט וכן מדירקטורים נציגי ציבור.
החזון עודכן בשנת 2016 ( לאחר כ- 5 שנים), על מנת להתאימו למציאות "שהתקרבה" למימוש החזון:

נ.ע.מ – פארק תעשיות בע"מ יהווה מרכז תעשייתי מרכזי, יציב ומכובד  לתושבי מערב הנגב בפרט ולאזרחי מדינת ישראל בכלל בתחומי התעסוקה, החינוך, המחקר והמדע ובתחומים נוספים המעמידים את העובדים, השוהים והמבקרים בו במרכז- תוך מתן סביבת עבודה איכותית וירוקה ובכך יגרום לשגשוג הנגב המערבי ויתרום לחוסן הלאומי.

 1. פעילות משמעותית לגיוס כ"א מהמרחב עבור המפעלים.
 2. נ.ע.ם יאפשר תנאים מיטביים  לפיתוח תעשייתי תוך מתן דגש לסימביוזה תעשייתית, לאנרגיות חלופיות ובניית תשתיות ומיזמים מתקדמים.
 3. נ.ע.ם יחזק את הקשר שבין תהליכי הייצור התעשייתי לבין חינוך, מחקר ומדע תוך העצמת חשיבותה ונראותה של התעשייה לתושבי האזור והחברה בישראל כולה.
 4. נ.ע.ם יפותח תוך מתן תשומת לב מרבית לצרכי המפעלים ולעובדים בו ולסביבת עבודתם - למרחב ציבורי איכותי ולמיזמים התורמים לקהילה.
 5. נ.ע.ם יקיים ניהול עצמאי, תקין, חכם והוגן שרווחיו יעצימו את תקציב הרשויות השותפות בו למען האוכלוסייה, התעשיות ושגשוג וצמיחת האזור כולו.

בשל כל אלה יהווה נ.ע.ם – פארק תעשיות בע"מ מודל לחיקוי לפארקי תעשייה.

את מגוון הנושאים המופיעים בחזון אנו חותרים לממש מדי יום ולהפכם למציאות  - במעשים (תשתית הגז הטבעי הגיעה לנ.ע.ם , קווי תחבורה ציבורית נכנסים לפארק , סיוע ליזמים ניתן בהיקפים גדולים ועוד).

נ.ע.מ – פארק תעשיות הנבנה בהשקעה עצומה של מאות מיליוני ₪  יהווה את האופק החברתי, הכלכלי והתעשייתי של המרחב .

זהו פארק שישתרע על פני שטח של כ- 3000 דונם ויועסקו בו כ- 10,000 עובדים ישירים.

כמנכ"ל עומדים בפני שלושה יעדים:

 1. פיתוח שלב ג', ביצוע שיפורים בתשתיות  בשלבים א' ו –ב' ואחזקת התשתיות באופן מיטבי בכל שטח פארק התעשייה. 

  במרכז יעד זה עומדים פיתוח שלב ג' , שדרוג כביש הכניסה, סיום תכנון של המפרידן (המחלף), בניית פרויקטים הנדסיים ,חינוכיים ,טכנולוגיים נוספים, פיתוח הכניסה והצבת אמצעים טכנולוגיים כחלק ממערך האבטחה בפארק.

 2. בשנת 2016 – סיום בנייה של המפעלים : ירק נטו –עלי קטיף ומעדנות שדרות בע"מ (2)

  בשנת 2016 – תחילת בנייה של המפעלים: מוסרות, אדירם מתכת בע"מ , כספות חצור, הארזים ב"ש בע"מ (4) וסיום בנייתם בשנת 2017.

  בשנת 2017- תחילת בנייה של המפעלים : ראואל, יקב איתי, ליטוש תעשיות דרום, פוליאון צ.ל.פ , פאואר און גנרטורים, לוריא רכיבים אלקטרוניים ומפעל נוסף (7).

  תוך מתן מענה מלא ליזמים בתצורה של ONE STOP SHOP בכל התחומים ומול כל הגורמים.

  כמו כן, שיווק 30% מהמגרשים בשלב ג' ליזמים נוספים תוך שיתוף פעולה מלא עימם וסיוע בהסרת כל חסם העלול להוות מכשול הן בדרך לביצוע עסקה מול רמ"י והן בקבלת היתר הבנייה.

   

  בשלב זה נמצאים בפארק 24 יזמים תעשיות הפועלים או הנמצאים בשלבי כניסה שונים לפארק.

  התעשיות בפארק הינן מתחומי המזון ,המתכת והפלסטיקה, הייטק ונוספים.

 3. מימוש כלל תפקידי המנהלת על מנת לאפשר סביבת עבודה איכותית לכלל התעשיות תוך ניהול עצמאי, תקין, חכם והוגן.

  במרכז יעד זה עומדים:

  -     פעילות משמעותית לגיוס כ"א מהמרחב עבור המפעלים.

  -    פרסום מכרזים בתחומי אבטחה, טיאוט וניקיון, פינוי אשפה ועוד ותחילת פעילות החברות שיזכו במכרזים אלה.

  -    מעורבות ניכרת והשפעה משמעותית בתכנון תב"ע שלב ד' ( כ- 1900 דונם).

  -    תחילת בניית אשכול מעונות יום.

  -    אישור שינוי תב"ע למרחב הציבורי וסיכום עם רשת ביה"ס לתכנון ביה"ס התעשייתי- טכנולוגי.

  -     פעילות משמעותית לגיוס כ"א מהמרחב עבור המפעלים.

העיסוק בתחום כ"א בנ.ע.ם נובע מהעובדה כי מעבר להיבטים התשתיתיים, הניהוליים וליווי היזמים הרי ברור לכולם כי "אבן הראשה" בנ.ע.ם הינו תחום התעסוקה. 

עוד נכונו לנו אתגרים רבים  בדרך לבניית פארק התעשייה המתקדם ביותר במדינת ישראל בכל היבט – נוכל להם כי אנו מציאותיים. חולמים היום את מימוש המחר.

 ברצוני להודות לכולם על שיתוף הפעולה לו אני זוכה מכלל הגורמים.

 

יוסי אנגלר שר – מנכ"ל

נ.ע.מ – פארק תעשיות בע"מ