דבר שר הכלכלה

משרד משרד הכלכלה והתעשייה רואה חשיבות רבה בקידום התעסוקה באזורי פריפריה  בכלל ובאזור הנגב המערבי בפרט. משרדנו חרט על דגלו לקדם פרוייקטים רחבי היקף  ומחוללי שינוי. פרוייקטים שההשפעה שלהם תהייה משמעותית ביותר לקידום התעסוקה,  למשיכת מפעלים לנגב והעלאת רמת החיים של תושבי הפריפרייה.

במסגרת מדיניות זו ועל רקע החלטת הממשלה על התכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב, החלה  הפעלתו ושיווקו של פארק תעשייה נ.ע.מ כפארק תעשייה ייחודי הזוכה להטבות שאינן קיימות  באף פארק תעשייה אחר בישראל.

פארק תעשיות נ.ע.מ מהווה מרכיב מרכזי בישום התוכנית הממשלתית לפיתוח הנגב, למשיכת השקעות ולמינוף הפיתוח הכלכלי באזור הנגב המערבי.

הפארק הוא חזון שמתגשם, וישמש מודל להקמת שרשרת של אזורי תעשייה מרחביים אחרים שיפרסו באזורי הפריפרייה.

בפארק נוצרה שותפות ייחודית ואטרקטיבית בין הממשלה, הרשויות המוניציפאליות השותפות, וגופים נוספים להפרחת אזור זה. במסגרת זו פועלים כולם, החל ממנהלת הפארק ודרך היחידות המקצועיות במשרד התמ"ת ובמשרדי הממשלה האחרים להסרת חסמים וליצירת מסלול ירוק לכל יזם העומד בקריטריונים ומעוניין להצטרף לתוכנית.

אני רואה את עיקר תפקידו של המשרד בריכוז מאמץ, בהסרת חסמים ובאיגום משאבים שישנו את המציאות בשטח וישפיעו על כלל התושבים המתגוררים בחבל ארץ זה. זו גם הזדמנות להודות לכל הגורמים השותפים לעשייה במשרד: מינהל אזורי פיתוח, היחידה לתכנון פיזי, מרכז ההשקעות, הלשכה המשפטית ועוד.


בברכה,

שר הכלכלה