חברי הנהלה

יו"ר הדירקטוריון

מר יחיאל זוהר
יו"ר הדירקטוריון וראש העיר נתיבות

דירקטור

מר תמיר עידאן
דירקטור וראש המועצה האזורית שדות נגב

דירקטור

מר איציק דנינו
דירקטור וראש העיר אופקים

דירקטור

מר שי חג’ג’
דירקטור וראש המועצה האזורית מרחבים

מנכ"ל

מר יוסי אנגלר שר
מנכ"ל נ.ע.מ

מבקר

מר ציון גבעתי
וועדת ביקורת

רואה חשבון

מר שמואל אסולין
רו"ח לנ.ע.מ – פארק תעשיות בע"מ