חזון

נ.ע.מ – פארק תעשיות בע"מ יהווה מרחב תעשייתי מרכזי יציב ומכובד לתושבי מערב הנגב בפרט ולאזרחי מדינת ישראל בכלל בתחומי התעסוקה, החינוך, המחקר והמדע ובתחומים נוספים המעמיד את העובדים, השוהים והמבקרים בו במרכז – תוך מתן סביבת עבודה איכותית וירוקה ובכך יגרום לשגשוג הנגב המערבי ויתרום לחוסן הלאומי
  • נ.ע.ם יהיה פרואקטיבי בכל הקשור לנושא התעסוקה למפעלים.
  • נ.ע.ם יאפשר תנאים מיטביים לפיתוח תעשייתי תוך מתן דגש לסימביוזה תעשייתית, לאנרגיות חלופיות ובניית תשתיות ומיזמים מתקדמים
  • נ.ע.ם יחזק את הקשר שבין תהליכי הייצור התעשייתי לבין חינוך, מחקר ומדע תוך העצמת חשיבותה ונראותה של התעשייה לתושבי האזור והחברה בישראל כולה
  • נ.ע.ם יפותח תוך מתן תשומת לב מרבית לצרכי המפעלים ולעובדים בו ולסביבת עבודתם – למרחב ציבורי איכותי ולמיזמים התורמים לקהילה
  • נ.ע.ם יקיים ניהול עצמאי, תקין, חכם והוגן שרווחיו יעצימו את תקציב הרשויות השותפות בו למען האוכלוסייה, התעשיות ושגשוג וצמיחת האזור כולו

בשל כל אלה יהווה נ.ע.ם – פארק תעשיות בע"מ מודל לחיקוי פארקי תעשייה