יעדים לשנים 2018-2019


יעד מספר 1 – תשתיות
 כולל אחזקה

סיום פיתוח שלב ג' כולל ביצוע "ימינה-ימינה" מ/לכביש 25, ביצוע שיפורים בתשתיות שלבים א' ו- ב' ובייחוד המשך שדרוג כביש מספר 20 ("אירוס הנגב") – ביצוע שינויים גאומטריים בו, הרחבת מעגלי התנועה לאורכו וסלילת שבילי אופניים וביצוע תעלות גידול לאורכו ואחזקת התשתיות באופן מיטבי בכל שטח פארק התעשייה.

יעדי משנה: 

 1. סיום פיתוח שלב ג' באופן מלא (06/2018) ושיווק המגרשים שנותרו ליזמים בדגש על שיווק לתעשיות עתירות ידע בהתאם להחלטת ההנהלה (12/2019). (נכון ל- 01/2018 שווקו בשלב ג' 5 מגרשים).

(באפשרות העתקת מפעל תעשייתי, גדול ומשמעותי מאזור המרכז לנ.ע.ם).

 

 1. סיום ביצוע הרחבה ושינויים גאומטריים בכביש האורך המרכזי ("אירוס הנגב"), לכל אורכו כולל ביצוע והרחבת מעגלי התנועה הקיימים, סלילת שבילי אופניים וביצוע תעלות גידול (08/2018).

בהמשך נטיעת עצים נותני צל לאורך השדרה (12/2018).

(בשנת 2017 נבנו 2 מעגלי תנועה בכביש האורך המרכזי כולל שבילי אופניים ותעלות גידול בשנת 2017 שבוצעו במרחב                  העבודות).

 

 1. ביצוע פניות ימינה ימינה מ/ל כביש 25 על מנת להקל ולנתב נכון יותר בייחוד בהיבט הבטיחות את התנועה בנ.ע.ם  (06/2019).

(תהליך התכנון והאישורים החל בשנת 2017).

 

 1. סיום תכנון (סוף 2020), של המפרידן (מחלף "רעות") תוך מעורבות מלאה של המנהלת מול כלל הגורמים המתכננים, נתיבי ישראל והרשויות.

(לאחר עבודת תאום נבחרה האופציה הדרומית לגבי המפרידן – בשנת 2017).

 

 1. שדרוג חיבור המים המשני עבור טרה (טרם בוצע בשנים 2016-2017), ביצוע מדרכות סביב כל מפעל הבונה גדר, חיבור מבנה המאבטח הצפוני לתשתית החשמל והתקשורת והצבת שערים בכניסה שיהיו סגורים בסופי שבוע/בשעות הלילה – על פי החלטה.

(מבנה המאבטח הצפוני שהוצב חובר לרוב התשתיות ויהווה "בסיס עגינה" למאבטחים שהחלו לאבטח את הפארק ב-                       01/01/18).

 

 1. סיום בניית תחנת הסניקה עבור נ.ע.ם ובדגש בניית חדר הטרפו וחיבור התחנה לתשתית החשמל (12/2018).

(בשנת 2017 נבנתה תחנת הסניקה וכל קווי התשתית אליה הונחו ממרחב סוף שלב ג').

 

 1. חיבור תחנת השאיבה של מקורות לתשתית החשמל באמצעות חדר הטרפו שניבנה עבור התחנה (המנהלת מסייעת לחברת מקורות) 06/2018.

(התחנה נבנתה במהלך שנת 2017).

 

 1. בניית בריכת איגום זמנית בנפח של כ- 400 קו"ב בשטח תחנת השאיבה של מקורות ובמימון משרד הכלכלה 12/2018.

(הנושא סוכם בשנת 2017).

התחנה תיתן מענה "להלמים" באספקת המים בייחוד עבור מפעל טרה.

 

 1. סיום פיתוח השצפ"ים – הצפוני, טיפוח מטע הזיתים והשצ"פ הפנימי בסמוך למחלבת

טרה – 06/2019.

נבחרה מתכננת, הוצג תכנון ראשוני על מנת לקבוע את אומדן עבודת הפיתוח שיכלול גם שבילי הליכה מצומת בית הגדי                   ומתחנות התחבורה הציבורית הנמצאת ע"ב כבישי 25 ו- 293.

 

 1. פיתוח הכניסה לנ.ע.ם כולל כביש 20 – השדרה (12/2018).

 

 1. המשך התקדמות בתכנון תב"ע שלב ד' (כ- 2500 דונם) תוך היותה של המנהלת גורם משמעותי בתכנון התב"ע (יתכן ויעד זה ימשיך לשנת 2020).

(יעד זה מקושר גם ליעדי מינהלת הפארק).

 

 1. תחילת אבטחה בנ.ע.ם (01/2018) ע"י אבטחה פיסית בדגש על שעות הלילה וסופי שבוע וכמו כן הצבת אמצעים טכנולוגיים (מצלמות אבטחה) במרחב הפארק (בשלבים א'+ב') – 09/2018.

(אבטחה פיסית החלה ב- 01/2018).

 

 1. הצבת שילוט איכותי, יעיל ומתקדם (סוף 2019).


יעד מספר 2 – מפעלים:

2018-2019 – סיום בניית מפעל מוסרות בע"מ (08/2018):

תחילה וסיום בניית המפעלים הבאים:

הארזים ב"ש בע"מ.

ראואל בע"מ – מתכת ואלקטרוניקה.

פאוואר און גנרטורים בע"מ.

אדירם תעשיות מתכת בע"מ.

 סה"כ – סיום בניה של עוד 5 מפעלים (בנוסף ל-5 מפעלים הפועלים,

 מרלו"ג ושני מרכזים מסחריים).

 

–   תחילת בניית המפעלים הבאים:

י.אנד ב השקעות ונכסים (2015) בע"מ – קבוצת YSB.

לוריא טכנולוגיות מתקדמות – מפעל עתיר ידע.

ה.א רכיבים וסוכנויות בע"מ – מפעל עתיר ידע.

מאור מאיר ניהול ואחזקות בע"מ.

נועם מוליכים בע"מ.

ליטוש תעשיות דרום.

יקב איתי (מותנה בהישארותו בפרויקט נ.ע.ם – פארק תעשיות בע"מ).

מעדני מיקי בע"מ (מותנה בהישארותו בפרויקט נ.ע.ם – פארק תעשיות בע"מ).

 סה"כ – תחילת בנייה של 8 מפעלים.

 

 יעדי משנה:

 1. ביצוע וועדת חסמים בראשות מנכ"ל משרד הכלכלה עבור מפעל איזולתרם בע"מ (קלינטק), ועבור נוספים במידה ויהיו עדכונים/שינויים.

(לכלל המפעלים שנכנסו לשלב א' של נ.ע.ם – פארק תעשיות אושרו מענקים והטבות בהתאם להוראת מנכ"ל משרד                         הכלכלה מספר 4.1 ).

 1. הובלת תהליכי סיום וחתימה על הסכמי פיתוח עבור המפעלים:

א.ח.י עמיר יזמות בע"מ.

UNAVOO (עתיר ידע).

היברידי (שם זמני).

U PARK.

היפרבריק ישראל (קלינטק).

מובילק II (במידה ויכנס לפרויקט נ.ע.ם – פארק תעשיות בע"מ).

יקב נועם מוריה.

כמו כן סיוע אינטנסיבי ואפקטיבי בביצוע תהליך קבלת היתר הבנייה עבור מפעלים אלה.

 1.  השתתפות פעילה בתהליך אפשרות לכניסת מפעל גדול – עתיר ידע מאזור המרכז לנ.ע.ם.

(הובלה משותפת "בשילוב זרועות" עם משרד הכלכלה, הרשויות, המפעל וגורמים נוספים).

 1. כניסת כ- 10-20 מפעלים נוספים כולל חממה/ות תעשייתית ותחילת הובלת המיזמים בתהליך חתימה על הסכם פיתוח מול רמ"י וסיוע בקבלת היתר הבניה עבור מפעלים אלה.
 2. סיום תכנון וקבלת היתר לבניית מבנה מנהלת בשטח של כ- 300 מ"ר שתשמש את משרדי המנהלת ולצרכים נוספים (בשטח המיועד – מגרש מספר 144).

(יעד שמקושר גם ליעדי מנהלת הפארק).

 1. סיכום נושא בניית אשכול מעונות היום בנ.ע.ם במרחב הציבורי ובמידה ויתקבל אישור – תחילת בניית האשכול תוך סיומו האפשרי (יתכן וסיום בניית האשכול במידה ויאושר בוועדה המחוזית ידחה לשנת 2020).

(יעד שמקושר גם ליעדי מנהלת הפארק).

 1. עדכון אתר האינטרנט באופן רציף על מנת שימשיך להוות מקור מידע עדכני, אמין ומרכזי (בשקיפות מלאה) בכל הקשור לנתונים לגבי נ.ע.ם – פארק התעשייה.
 2. ביצוע כנס מנכל"ים אחת לשנה – העברת סטטוס, עדכונים והרצאות בנושאים המעניינים את הפורום.

(בשנת 2018 יתקיים הכנס בחודש מרץ 2018).

 1.  כתיבת כתב אמנה – מפעל/יזם – מנהלת נ.ע.ם.

(נדחה מיעדי 2016-2017).

 1. כתיבת הסכם יזם – מנהלת.

(נדחה מיעדי 2016-2017).

 1. בחינת אפשרות הקמת תחנת כח ע"ב גז טבעי בנ.ע.ם.

 

 


יעד מספר 3 – מנהלת נ.ע.ם:

מימוש כלל תפקידי המנהלת תוך לקיחת אחריות, הובלה ושליטה על מנת לקדם כניסת תעשיות חדשות ולאפשר סביבת עבודה איכותית לכלל העובדים והתעשיות הפועלות בפארק תוך ניהול עצמאי ככל שניתן, תקין, אפקטיבי וחכם.

 

       יעדי משנה:

 1. פעילות משמעותית לגיוס כ"א מהמרחב תוך מעורבות פרואקטיבית בגיוס עובדים לכלל המשרות לכלל המפעלים.

כמו כן ביצוע פורומי תעסוקה ומיזמי תעסוקה נוספים בהובלת רכזת התעסוקה על מנת להעצים את תהליכי הגיוס ולחזק                   את הקשר בינה לבין גופי התעסוקה והמפעלים.

 1. פרסום מכרזים בתחומי אחזקת התשתיות, בחירת הקבלנים ותחילת פעילות החברות שיזכו בתחומים:

– אחזקת מערכת החשמל והתאורה.

– אחזקת מערכת המים והביוב.

– אחזקת מערכת הניקוז, הכבישים והמדרכות

(יעד שעבר מיעדי 2016-2017).

 

 1. אבטחה בנ.ע.ם:
 • שילוב גורם אנושי באבטחת הפארק – החל בינואר 2018.
 • הצבת מבנה אבטחה בכניסה הצפונית לפארק התעשייה – הוצב. והיותו "נקודות עגינה" למאבטחים.
 • פרסום מכרז מצומצם בתחום הצבת מערכות טכנולוגיות (בסיוע חברת טנדו) באופן עצמאי או במסגרת פרסום מכרז של העיר נתיבות, בחירת הספק וביצוע העבודות (08/2018).

חיבור האמצעים למבנה וממנו למרה"פ נתיבות על מנת לייצר תמונת מצב מלאה על הנעשה במרחב הפארק (08/2018)                 ולהגיב על פי הצורך.

 • העמדת שערים בכניסה וסגירתם בשעות הלילה ובסופי שבוע בתאום עם כלל הגורמים (06/2018).
 1. שיווק אגרסיבי ואפקטיבי של המגרשים שנותרו בשלב ג' על מנת "לקלוט" תעשיות עתירות ידע לשטחים אלה.

 

 1. פרסום מכרז פינוי אשפה:

(בשנת 2017 פורסם מכרז טיאוט וניקוי נ.ע.ם – נבחר קבלן – מאיה שרותי ניקיון בע"מ).

 

 

 1. אישור שינוי התב"ע למרחב הציבורי ובהמשך סיכום עם רשת בי"ס מקצועית ותכנון של הבי"ס התעשייתי – טכנולוגי צמוד המפעלים תוך מציאת מקורות תקציביים להקמת בי"ס.

(שינוי התב"ע אושר בוועדה המקומית להפקדה בוועדה המחוזית בשנת 2017).

 

 1. עמידה בתקציב שאושר למינהלת (לכל שנת העבודה).

 

 1. ביצוע מיזמים – תרומה לקהילה באישור הדירקטוריון.

 

             במימוש יעדים אלה יהווה נ.ע.ם – פארק תעשיות בע"מ מודל לחיקוי לפארקי תעשייה.