יעדים לשנים 2016-2017

פיתוח שלב ג', ביצוע שיפורים בתשתיות בשלבים א' ו- ב' ואחזקת התשתיות באופן מיטבי בכל שטח פארק התעשייה.

יעדי משנה: 

 1. פיתח שלב ג' באופן מלא ושיווק המגרשים ליזמים (יעוד 30% מהשטח הינו לתעשיות עתירות ידע על פי החלטת ההנהלה).
 2. שדרוג כביש הכניסה "אירוס הנגב" – לכל אורכו – ביצוע מעגלי תנועה, הרחבתו לכביש דו-נתיבי דו - מסלולי, נטיעת עצים נותני צל לאורכו ובצדי כבישים אחרים ובניית מערכת שבילי אופניים שתחובר למערכת שבילי האופניים המרחבית.
 3. סיום תכנון (עד סוף 2018), של המפרידן (מחלף "רעות"), תוך מעורבות מלאה של המנהלת בצוות ההיגוי מול המתכננים ונתיבי ישראל.
 4. שדרוג חיבור המים המשני עבור טרה, ביצוע מדרכות, הצבת מבנה אבטחה ושערים ושדרוג תשתיות נוספות בשלבים א ו- ב.
 5. סיום בניית תחנת הסניקה כולל קווי התשתית מנ.ע.ם אל התחנה וממנה.
 6. סיום בניית תחנת השאיבה של מקורות.
 7. תכנון סופי, קבלת היתר בנייה ותחילת בניית בריכת האיגום הראשונה (עד סוף 2018).
 8. סיום פיתוח השצפ"ים – הצפוני, טיפוח מטע הזיתים והשצפ"ים הפנימיים בסמוך למחלבת טרה, מעגלי התנועה והתל הארכיאולוגי (עד סוף 2018).
 9. פיתוח הכניסה לנ.ע.ם (עד סוף 2018).
 10. התקדמות משמעותית בתכנון תב"ע שלב ד' (1,900 דונם), תוך היותה של המנהלת גורם משמעותי בתכנון התב"ע.
 11. פרסום המכרז בנושא האבטחה והצבת אמצעים טכנולוגיים במרחב הפארק (בשלבים א+ב).
 12. הצבת שילוט חלקי, יעיל ומתקדם.
 13. המשך הסרת כל חסם בחיבור תשתית צינור הגז הטבעי ליזמים/מפעלים שיבקשו להתחבר.

קידום בניית המפעלים בפארק תוך ליווי ופתרון אתגרים בזמן הקמת המפעלים ועד לפתיחתם.

2016 – סיום בנייה של המפעלים – ירק נטו עלי קטיף ומעדנות שדרות בע"מ (2).

2016 – תחילת בנייה של המפעלים – מוסרות, אדירם, כספות חצור, הארזים ב"ש (4).

2017 – סיום בנייה של המפעלים – מוסרות, אדירם, כספות חצור, הארזים ב"ש (4).

2017 – תחילת בנייה של המפעלים – ראואל, יקב איתי, ליטוש תעשיות דרום, פוליאון צ.ל.פ, פאואר און גנרטורים, לוריא רכיבים אלקטרוניים ומפעל נוסף (7).

תוך מתן מענה מלא ליזמים בתצורה של one stop shop בכל התחומים ומול כל הגורמים.

כמו כן שיווק 30% מהמגרשים בשלב ג' ליזמים נוספים תוך שיתוף פעולה מלא עימם וסיוע בהסרת כל חסם העלול להוות מכשול הן בדרך לביצוע עיסקה מול רמ"י והן בקבלת היתר הבנייה.

יעדי משנה:

 1. סיום בניית 2 מפעלים בשנת 2016.

  תחילת בניית 4 מפעלים בשנת 2016.

  סיום בניית 4 מפעלים בשנת 2017.

  תחילת בניית 7 מפעלים בשנת 2017.

 2. ביצוע 2-3 וועדת חסמים בראשות מנכ"ל משרד הכלכלה שנכנסו לשלב א' וקבלת כתבי אישור בגין המענקים וההטבות עבורם.
 3. עדכון אתר האינטרנט של נ.ע.ם – פארק תעשיות על מנת שיהווה מקור מידע עדכני, אמין ומרכזי בכל הקשור לנתונים לגבי נ.ע.ם – פארק תעשיות בע"מ.
 4. ביצוע כנס מנכל"ים אחת לשנה – העברת סטטוס, עדכונים והרצאות בנושאים הנוגעים לפורום.
 5. כתיבת כתב אמנה – מפעל/יזם – מנהלת נ.ע.ם.
 6. כתיבת הסכם יזם – מנהלת נ.ע.ם.

מימוש כלל תפקידי המנהלת על מנת לאפשר סביבת עבודה איכותית לכלל התעשיות תוך ניהול עצמאי, תקין , חכם והוגן.

יעדי משנה:

 1. פרסום מכרזים בתחומי אחזקת התשתיות, בחירת הספקים ותחילת פעילות החברות שזכו תוך קבלת אחריות: - בתחום אחזקת מערכת החשמל והתאורה. - בתחום אחזקת מערכת המים והביוב. - בתחום אחזקת מערכת הניקוז, הכבישים והמדרכות.
 2. אבטחה בנ.ע.ם: -  פרסום המכרז בתחום הצבת מערכות טכנולוגיות (בסיוע חברת טנדו), בחירת הספק וביצוע כלל העבודות. - העמדת שערים בכניסה לנ.ע.ם וסגירתם בשעות הלילה ובסופי שבוע בתאום עם כלל הגורמים. - הצבת מבנה אבטחה בכניסה ואיוש המבנה ע"י מאבטח. חיבור כלל האמצעים הטכנולוגיים למבנה כך שתהיה שליטה בכלל הפעילות בפארק. - שילוב גורם אנושי באבטחת הפארק (מאבטח במבנה האבטחה ואלמנטים נוספים שיאפשרו אבטחה יעילה בפארק).
 1. פרסום מכרז פינוי האשפה ומכרז הטיאוט והניקיון. בחירת הספקים והמשך פעילות מיטבית בנושא.
 2. מעורבות ניכרת והשפעה משמעותית בתכנון תב"ע שלב ד' – כ- 1,900 דונם (התקדמות משמעותית באישור התב"ע כך שבשנת 2019 תאושר התב"ע).
 3. סיכום ותחילת בניית אשכול מעונות יום במרחב הציבורי (יתכן בשנת 2018). (עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה/הבריאות).
 4. סיום תכנון וקבלת היתר לבניית מבנה המנהלת שתשמש את משרד המנהלת, יחידת האבטחה ולצרכים נוספים (בשטח המיועד – מגרש מספר 144).
 5. אישור שינוי התב"ע למרחב הציבורי, סיכום עם רשת בי"ס מקצועית ותכנון של בי"ס התעשייתי טכנולוגי בנ.ע.ם תוך מציאת מקור תקציבי להקמת בי"ס (מעורבות ההנהלה).
 6. פעילות משמעותית לגיוס כ"א מהמרחב תוך מעורבות פרואקטיבית בגיוס עובדים לכל המשרות לכלל המפעלים. כמו כן ביצוע פורומי תעסוקה בהובלת רכזת התעסוקה על מנת לסכם את תהליכי הגיוס ולחזק את הקשר בין רכזת התעסוקה לגורמי התעסוקה ולמפעלים.
 7. עמידה בתקציב שאושר למנהלת (לכל שנת עבודה).
 8. ביצוע מיזמים – תרומה לקהילה באישור הדירקטוריון.

במימוש יעדים אלה יהווה נ.ע.ם – פארק תעשיות בע"מ מודל לחיקוי לפארקי תעשייה