הוראות מנכ"ל משרד התמ"ת

תכנית להגדלת תעסוקה – אזור תעשייה נ.ע.מ. (הוראת מנכ"ל 4.1)

למידע נוסף

הוראות מנכ"ל משרד התמ"ת

מתן המלצות להקצאת קרקע באזורי פיתוח (הוראת מנכ"ל 6.2)

למידע נוסף

תקנון – פארק נ.ע.מ.

למידע נוסף

תזכיר – פארק נ.ע.מ.

למידע נוסף