בקשה לתשלום פרוייקט נ.ע.מ

למידע נוסף

טופס בקשה לקבלת מענקים במסגרת מסלול א.ת נ.ע.ם.

למידע נוסף

בקשה למתן הטבות למפעלים העוברים לאזור תעשייה נ.ע.מ (לפי הוראת מנכ"ל 4.1)

למידע נוסף

טופס התחייבות לעמוד בתנאי הוראת המנכ"ל (נספח ב')

למידע נוסף