מפות תב"ע

פארק נ.ע.מ, תצלום אוויר, פיתוח הנגבפארק נ.ע.מ, תצלום אוויר, פארק ירוקפארק נ.ע.מ, תצלום אוויר, פארק ירוק