פארק ירוק

  • בדיקת כדאיות הקמת תחנת קו - טרי גנרציה על מנת לספק חשמל וקיטור למפעלים ולהוזיל את עלויות המנהלת בכל הקשור למאור רחובות, למבנה המנהלת, לגורמים ופרויקטים נוספים
  • הקמת תחנת קו גנרציה בשטח מחלבת טרה כאשר הקיטור יסופק גם למפעל מעדני מיקי שיבנה בסמוך במתחם המזון של הפארק
  • בתב"ע שלב ד' – תכנון מרחב מחזור ותכנון בניית, תחנות קו - טרי גנרציה עד 5 מגאווט, בכלל שטח הפארק והשצפ"ים החיצוניים – סלילת שבילי אופניים שיחוברו למערכת של שבילי האופניים של הרשויות  כך שתתאפשר הגעת עובדים ומבקרים לפארק באמצעות אופניים
  • השקיית השצפ"ים של נ.ע.ם ב "מים מושבים" ממפעל ירק נטו –עלי קטיף
  • מיצוי הגגות של המבנים לביצוע מיזמי אנרגיה סולארית
  • החלפת מאור הרחובות לתאורת לד
  • תשומת לב מידית להשקיה באמצעות מי נגר. הנחיות מחייבות בנושא ניתנות במהלך היתר הבנייה למפעלים