פעילויות נוספות של המנהלת

למידע נוסף:

בשנת 2019 יפורסם מכרז להצבת מצלמות אבטחה ברחבי הפארק ( שלבים א' ו – ב') כחלק מתוכנית האבטחה המודולרית שנבנתה לפארק.

מנהלת הפארק מפנה החל מינואר 2016 אשפה ביתית מהמפעלים ( למעט ממפעל טרה) ומהמרכזים המסחריים בפארק.

מנהלת הפארק עוסקת בניקיון הפארק באופן סדור (מידי שבוע). בנושא זה יצא מכרז והקבלן הזוכה ייבחר במהלך חודש מאי – יוני 2017.

מנהלת הפארק החלה בתכנון מבנה המנהלת שיבנה בפארק.

המבנה יתפרס על 2-3 קומות ושטחו הכללי יהיה כ- 1500 מ"ר ובו ימוקמו משרדי המנהלת, שירותים ומתקנים נוספים כולל חדר שליטה ובקרה.

המנהלת תעסוק בהמשך בהוצאת מכרזים בתחום, פינוי אשפה בפארק, אחזקת התשתיות השונות ועוד.

הסכם יזם – מנהלת נמצא בניסוחים אחרונים.

המנהלת עוסקת גם בשינוי תב"ע על מנת להקים בי"ס מקצועי , מעונות יום ומרכז מבקרים – הנושא נמצא בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

סוכם כי הקמת ביה"ס מקצועי יתבצע בשת"פ עם משרד הרווחה – אגף הכשרות מקצועיות.

כמו כן אישור עקרוני להקמת אשכול מעונות יום התקבל ממשרד הכלכלה\רווחה

במהלך שנת 2017 גויסו ע"י רכזת כ"א במנהלת נ.ע.ם 26 עובדים\ות למפעלים בנ.ע.ם.

השארת תגובה