הגז הטבעי הגיע לנ.ע.ם

  • תשתית הגז הטבעי הונחה בכל רחבי הפארק.


  • חברת טרה ( מילקו בע"מ) חוברה לגז הטבעי.


  • מנהלת נ.ע.ם דאגה לפרוס את תשתיות הגז ברחבי הפארק כך שיינתן מענה למפעלים נוספים שביקשו\יבקשו להתחבר לגז הטבעי (פוליאון צלף מקבוצת תדביק ועוד).