בניית פרויקטים בשווי עשרות מיליוני שקלים החלה ובנייתם תימשך עד שנת 2018.

 • פיתוח שלב ג – עוד כ -500 דונם יתבצע במהלך שנת  2016 ( עלות של כ- 16 מלש"ח).
 • תחנת סניקה זמנית נבנתה בדרום שטח הפארק. תחנה זו תסנוק את שפכי המפעלים שייבנו עד סוף שנת 2018.
  תחנת סניקה קבועה נבנית בימים אלו ותקלוט את כלל שפכי הפארק ותזרים  אותם למט"ש נתיבות שבנייתו הסתיימה בסוף שנת 2013.
  עלות הפרויקט כ- 16 מלש"ח.
  חברת גילי ויואל עזריה מבצעת את הפרויקט.
 • במהלך שנת 2016 תחל בנייתה של תחנת השאיבה ע"י מקורות (עלות משוערת כ- 10 מלש"ח). תחנת השאיבה תבטיח אספקת מים סדירה ואמינה בלחץ מתאים.
  לתחנת השאיבה התקבל היתר בנייה.
  בהמשך ייבנה מאגר מים שישמש הן כמאגר חרום והן עבור כיבוי האש.
 • פרויקט נוסף שצפוי להתבצע בשנת 2016 הינו שדרוג הכביש המרכזי של הפארק (כביש 20), שנמצא בשלב א' כך שכלל 3 הצמתים ישונו לשלושה מעגלי תנועה וכמו כן גם הגאומטריה של הכביש המרכזי של הפארק תשתנה. יהיה זה כביש דו נתיבי - דו מסלולי. בסופו של השינוי לאורך כל הכביש יהיו מעגלי תנועה – כלל האישורים לפרויקט זה התקבלו.
 • כמו כן ייסללו שבילי אופניים לאורך הכביש ויינטעו עצים בעלי עלווה רחבה.
  שערים ומבני אבטחה יוצבו בכניסה לפארק התעשייה.
  עלות משוערת כ- 4 מלש"ח.
 • בנוסף, בשנת 2016 ישודרג גם חיבור המים הזמני לפארק על מנת להבטיח אספקת מים גם בהיווצר בעיה בחיבור החדש שכבר נבנה ושדרכו מתקבלת כיום אספקת המים לפארק מצינור חדש "24. עלות משוערת כחצי מלש"ח.