פעילויות נוספות של המנהלת:

 • בשנת 2016 יפורסם מכרז להצבת מצלמות אבטחה ברחבי הפארק ( שלבים א' ו – ב') כחלק מתוכנית האבטחה המודולרית שנבנתה לפארק.


   
 • מנהלת הפארק מפנה החל מינואר 2016 אשפה ביתית מהמפעלים ומהמרכזים המסחריים בפארק.


   
 • מנהלת הפארק עוסקת בניקיון הפארק באופן סדור (מידי שבוע).


   
 • מנהלת הפארק החלה בתכנון מבנה המנהלת שיבנה בפארק.
  המבנה יתפרס על 2-3 קומות ושטחו הכללי יהיה כ- 1500 מ"ר ובו ימוקמו משרדי המנהלת, שירותים ומתקנים נוספים כולל חדר שליטה ובקרה.


   
 • המנהלת עוסקת בהוצאת מכרזים בתחום ניקיון הפארק, שצ"פ הזיתים , פינוי אשפה בפארק, אחזקת התשתיות השונות ועוד.


   
 • הסכם יזם – מנהלת נמצא בניסוחים אחרונים.


   
 • המנהלת עוסקת גם בשינוי תב"ע על מנת להקים בי"ס מקצועי ומרכז מבקרים.