ביצוע פרוייקטים נוספים:

החל תכנון תב"ע לעוד כ- 2,000 דונם עבור הפארק בעלות של כ- 3 מלש"ח.

החל תכנון המפרידן מתחת/מעל כביש 25 בעלות של כ- 2 מלש"ח שיהווה את הכניסה והיציאה העיקריים של הפארק.

תקצוב המפרידן בסך של כ- 50 מלש"ח התקבל במסגרת החלטת הממשלה לפיתוח הדרום למרחב שבין 7-40 ק"מ מגבול עזה.

כמו כן ישנו סיכום עקרוני לבניית מעונות יום בנ.ע.ם עבור ילדי העובדים.