שלושה מפעלים נמצאים בתהליך בנייה

מעדנות שדרות בע"מ- יחל בפעילותו בספטמבר 2016
ירק נטו-עלי קטיף – יחל בפעילותו באוקטובר 2016
מוסרות בע"מ  – יחל בפעילותו בחציון הראשון של שנת 2017

ארבעה מפעלים נוספים יחלו בתהליך הבנייה במהלך שנת 2016\ תחילת שנת 2017.
אדירם מתכת בע"מ
כספות חצור
הארזים ב"ש בע"מ
ראואל בע"מ

מנהלת נ.ע.ם מלווה ומסייעת בפתרונות לתהליך בניית המפעלים בכל הקשור לחיבור לתשתיות המים, החשמל, הניקוז, השפכים, דרישות כ"א ולנושאים נוספים ככל שידרשו.