הוראות מנכ"ל תקנון ותזכיר

 • הוראות מנכ''ל משרד התמ''ת

  תכנית להגדלת תעסוקה - אזור תעשייה נ.ע.מ. (הוראת מנכ''ל 4.1)

  למידע נוסף
 • הוראות מנכ''ל משרד התמ''ת

  מתן המלצות להקצאת קרקע באזורי פיתוח (הוראת מנכ''ל 6.2)

  למידע נוסף
 • תקנון - פארק נ.ע.מ.

  למידע נוסף
 • תזכיר - פארק נ.ע.מ.

  למידע נוסף