פארק ירוק


-    הקמת תחנת קו- טרי גנרציה על מנת לספק חשמל וקיטור למפעלים ולהוזיל את עלויות המנהלת בכל הקשור למאור רחובות ,למבנה המנהלת , לגורמים ופרויקטים נוספים.

-    בתב"ע שלב ד' – תכנון מרחב מחזור ,תחנות קו\טרי גנרציה עד 5 מגאווט , שבילי אופניים , ונטיעת יער כמרחב ירוק.

-    בדיקת היתכנות להשקיית השצפ"ים של נ.ע.ם ב "מים מושבים" ממפעל ירק נטו –עלי קטיף.

-    מיצוי הגגות של המבנים לביצוע מיזמי אנרגיה סולארית.