שירותים בפארק

  • הקמת אשכול מעונות יום בפארק על מנת ליצור  "שקט תעשייתי" ו"שקט תעסוקתי" לעובדי הפארק.


  • הקמת ביה"ס מקצועי בפארק שיהווה עוגן להכשרת כ"א במקצועות הטכנולוגיים.


  • בניית מרכז שרותי דרך מתקדם.


  • בניית מרכז מבקרים מתקדם ואלמנטים נוספים של המנהלת.


  • בניית מלון עסקים למנהלים\טכנאים\אורחים מחו"ל שישהו בפארק – "חוצה לילה".


  • אבטחה אפקטיבית המתבססת על מכשולים , אמצעים טכנולוגיים וגורם אנושי מיומן.


  • בניית מתחמי מסחר קטנים שייתנו שירותים לעובדים ולשוהים בפארק.


  • בניית מבנה המנהלת ומבני ציבור שיתנו שירותים למאות האנשים השוהים בפארק ( כ"א המועסק בפארק וכ"א הנותן שירותים לכ"א המועסק והשוהה בפארק) – בנק דואר , בנק מסחרי ועוד.