חברי הנהלה

 • יו"ר הדירקטוריון

  מר יחיאל זוהר

  יו"ר הדירקטוריון וראש העיר נתיבות

 • דירקטור

  מר תמיר עידאן

  דירקטור וראש המועצה האזורית שדות נגב 

 • דירקטור

  מר שי חג’ג’

  דירקטור וראש המועצה האזורית מרחבים 
   

 • מר יוסי אנגלר שר

  מנכ"ל נ.ע.מ

 • מר ציון גבעתי

  וועדת ביקורת

 • מר שמואל אסולין

  רו"ח לנ.ע.מ – פארק תעשיות בע"מ

 • מר יעקב טרבלסי

  מנהל חשבונות לנ.ע.מ – פארק תעשיות בע"מ – חברת "יעיל"