מפות תב"ע

מבוא לתכנית מתאר מקומית - 12/328/02/7 א.ת. נ.ע.ם בית הגדי